Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Synopsys Vietnam (7)

Synopsys - Analog Layout Engineer

Synopsys Vietnam

Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Synopsys HCM - DFT Engineer

Synopsys Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Synopsys - Applications Engineer (PnR)

Synopsys Vietnam

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh