Hello,

Sign in to find your next job.

Find the right jobs: Right Now

Hot Jobs

Blog IT

Mark Zuckerberg đang lên kế hoạch giúp Facebook 'ngầu' trở lại, thoát mác là mạng xã hội cho người già

Mark Zuckerberg đang lên kế hoạch giúp Facebook 'ngầu' trở lại, thoát mác là mạng xã hội cho người già

Hiện nay mọi người đều biết rằng Facebook như một mạng xã hội "dành cho người già".

View detail
Google Search chính thức "cải lùi": Loại bỏ nâng cấp hiện đại để quay về với thiết kế từ sơ khai

Google Search chính thức "cải lùi": Loại bỏ nâng cấp hiện đại để quay về với thiết kế từ sơ khai

Google Search chính thức "cải lùi": Loại bỏ nâng cấp hiện đại để quay về với thiết kế từ sơ khai

View detail
OpenAI ra mắt GPT-4 mini: Mô hình gọn nhẹ thay thế cho GPT-3.5

OpenAI ra mắt GPT-4 mini: Mô hình gọn nhẹ thay thế cho GPT-3.5

Người dùng đã có thể sử dụng GPT-4 mini từ ngày hôm nay.

View detail
Hơn 40% công ty Nhật Bản nói không với AI

Hơn 40% công ty Nhật Bản nói không với AI

Hơn 40% công ty Nhật Bản không có kế hoạch ứng dụng AI trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

View detail