Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Lọc kết quả theo Địa Điểm
Lọc kết quả theo Cấp Bậc
Lọc kết quả theo Kỹ Năng
Lọc kết quả theo Mức Lương
Lọc kết quả trong vòng

Việc làm tại Công Ty Cổ Phần VNG (39)

DevOps Engineer

Công Ty Cổ Phần VNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

DevSecOps Team Lead, VNG Solutions

Công Ty Cổ Phần VNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Network Operations Specialist, VNG Solutions

Công Ty Cổ Phần VNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Middle/Senior DevOps Engineer, VNG Solutions

Công Ty Cổ Phần VNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Azure Cloud Engineer, VNG Solutions

Công Ty Cổ Phần VNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Azure Data Engineer, VNG Solutions

Công Ty Cổ Phần VNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh